Е-систем за рангирање на кандидати


Прелиминарни неофицијални резултати
Резултатите од процесот на рангирање на кандидатите во реално време се обновуваат на секои 2 часа

Факултет:
Насока Посебни права:
Начин на студирање Национална квота:
Начин на плаќање
Уписен рок: